Bảo hảnh xe HD 65 - 72
THÔNG TIN BẢO HÀNH - XE HD65,72
 
 
Sau 1.000 km 
 
    Nội dung công việc bảo dưỡng:   
 
  -  Thay nhớt động cơ
 
  -  Thay lọc nhớt động cơ
 
  -  Bảo dưỡng theo quy trình
 
Sau 5.000 km 
 
   Nội dung công việc bảo dưỡng:  
 
 -   Thay lọc nhiên liệu
 
 -   Thay dầu bộ truyền lực
 
 -   Thay dầu trợ lực lái
 
 -   Bảo dưỡng theo quy trình
 
Sau 15.000 km; 30.000 km; 45.000 km ;60.000 km…90.000km 
 
Nội dung công việc bảo dưỡng:
 
-  Thay nhớt động cơ
 
-  Thay lọc nhớt động cơ
 
-  Thay lọc nhiên liệu
 
-  Đảo lốp
 
-  Bảo dưỡng theo quy trình
 
Sau 40.000 km; 80.000 km 
 
Nội dung công việc bảo dưỡng:   
 
-  Thay dây curoa
 
-  Thay dầu bộ truyền lực
 
-  Thay dầu trợ lực phanh
 
-  Thay dầu ly hợp
 
-  Thay dầu cầu sau (Thay dầu cầu sau lần đầu tiên sau 8.000 km, sau đó cứ sau 40.000 km)
 
-  Bảo dưỡng theo quy trình
 
Sau 50.000 km; 100.000 km 
 
Nội dung công việc bảo dưỡng :
 
-  Thay dầu trợ lực lái
 
-  Thay lọc không khí
 
- Thay thế cứ sau 48000 km
 
 BẢO TRÌ XE TRONG ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG XE KHẮC NGHIỆT
 

Danh mục bảo trì

Công việc bảo trì

Kế hoạch bảo trì

Điều kiện sử dụng xe

Nhớt động cơ

Thay thế

Cứ 9000 km

A,B,C,F,G,H

Lọc nhớt động cơ

Thay thế

Cứ 9000 km

A,B,C,F,G,H

Lọc không khí

Thay thế

Thường xuyên

C,E

Má phanh

Kiểm tra, điều chỉnh, thay thế

Thường xuyên

C,D,G,H

Trống phanh

Kiểm tra, điều chỉnh, thay thế

Cứ 20.000 km

C,D,G,H

Hệ thống lái

Kiểm tra, điều chỉnh, thay thế

Thường xuyên

C,D,E,F,G,H

 
 
Điều kiện sử dụng xe khắc nghiệt 
 
A-    Lái xe liên tục trong khoảng cách ngắn
 
B-    Nổ máy không tải quá lâu
 
C-    Xe chạy trong khu vực bụi bẩn
 
D-    Xe chạy trong khu vực có hơi muối hoặc các chất ăn mò khác hoặc thời tiết quá lạnh
 
E-     Xe chạy trên khu vực nhiều cát
 
F-     Thời gian lái xe trên 50 % trong điều kiện tắc đường với nhiệt độ trên 32 C
 
G-    Xe chạy tại khu vực đồi núi
 
H-    Xe chở quá tải