Xe đầu kéo 6x4 Howo A7-G (Cầu dầu)
Xe đầu kéo 6x4 Howo A7-G (Cầu dầu)
Model: Howo A7-G (Cầu dầu)
Hãng: Đầu kéo Howo
Giá: Liên hệ