Hyundai HD 72 3,5 tấn
Hyundai HD 72 3,5 tấn
Model: HD 72
Hãng: Hyundai lắp ráp
Giá: Liên hệ