Hyundai HD 78 4,5 tấn
Hyundai HD 78 4,5 tấn
Model: HD 78
Hãng: Hyundai lắp ráp
Giá: Liên hệ