Hyundai HD 88 5,1 tấn
Hyundai HD 88 5,1 tấn
Model: HD 88
Hãng: Hyundai lắp ráp
Giá: Liên hệ