Hyundai HD 98 5,6 tấn
Hyundai HD 98 5,6 tấn
Model: HD 98
Hãng: Hyundai lắp ráp
Giá: Liên hệ