Hyundai HD 99s 6,5 tấn
Hyundai HD 99s 6,5 tấn
Model: HD 99s
Hãng: Hyundai lắp ráp
Giá: Liên hệ